Somevaikuttajakyselyn tulokset 2023

PING Helsinki toteutti Mediapoolin toimeksiannosta somevaikuttajakyselyn, jossa selvitettiin muun muassa somevaikuttajien suhdetta lähdekritiikkiin, tekoälyyn, virheelliseen tietoon ja vaikuttamisyrityksiin. Aiemmin vastaavat kyselyt on toteutettu vuonna 2018 ja vuonna 2021. Seuraava seurantakysely toteutetaan vuonna 2025. Kyselyyn vastasi 80 suomalaista somevaikuttajaa.

Somevaikuttajakyselyn tulokset 2023 (pdf)

Informaatiovaikuttaminen paikallismediassa 2023 – Kooste selvityksen tuloksista

Mediapooli toteutti kesäkuussa 2023 yhteistyössä Innolink Researchin kanssa selvityksen informaatiovaikuttamisesta paikallismediassa. Selvityksessä ei pyritty ainoastaan keräämään havaintoja vaikuttamisyritysten määrästä ja laadusta, vaan myös kartoittamaan, mitä informaatiovaikuttamisen mekanismit voivat olla paikallismedioiden kontekstissa.

Tavoitteena oli muodostaa kuvaa sellaisesta paikallismediaan kohdistuvasta informaatiovaikuttamisesta, jolla pyritään vaikuttamaan tiedonvälityksen sisältöä koskeviin päätöksiin tai ohjaamaan, estämään tai rajoittamaan tiedonvälitystä. Lisäksi selvitettiin aihetta koskevaa ymmärrystä paikallismediassa sekä mahdollisia koulutus- ja tukitarpeita. Ulkoisina asiantuntijoina toimivat Jyväskylän yliopiston journalistiikan professori Mikko Villi sekä informaatiovaikuttamiseen perehtynyt kolumnisti, tietokirjailija Janne Riiheläinen.

Selvityksen kohderyhmää olivat paikallis- ja kaupunkilehtien ja paikallisradioiden päätoimittajat sekä YLEn aluetoimitusten päälliköt. Puhelinhaastatteluissa ja sähköisessä tiedonkeruussa vastaajilta tiedusteltiin, mitä informaatiovaikuttaminen heidän mielestään tarkoittaa, onko heihin tai työyhteisöön kohdistunut vaikuttamisyrityksiä ja jos on, niin kenen tai minkä taholta. Lisäksiä vastaajia pyydettiin heidän näkymstään informaatiovaikuttamisen paikallismedian journalistiselle toiminnalle aiheuttamista riskeistä tai uhista, informaatiovaikuttamisen kanavista sekä heidän varautumiskeinojaan informaatiovaikuttamiseen.

Selvityksen tulokset esitteli paikallismedian edustajille tutkimuskonsultti Ilkka Tiensuu (Innolink) osana Suuria Lehtipäiviä Helsingissä 17.11.2023. Selvityksen johtopäätöksenä todettiin muun muassa, että yleistilanne paikallismedioissa on tällä hetkellä hyvä, mutta varautumiseen on silti syytä. Paikallismediaan kohdistuva informaatiovaikuttaminen rajautuu valtaosin paikalliselle tasolle, ja vastaajat kokivat olevansa tietoisia informaatiovaikuttamisen mekanismeista sekä varautuneensa niihin. Positiivisen kokonaistuloksen ylläpitäminen kuitenkin edellyttää aiheeseen liittyviä ajantasaisia koulutuksia ja disinformaatiokentän tilannekuvan seuraamista.

Informaatiovaikuttaminen paikallismediassa 2023 (pdf)

Mediapoolin kyberpäivä 15.12.2022

Mediapoolin kyberpäivässä kuultiin ajankohtaisia luentoja, päivitettiin digitaalisia itsepuolustustaitoja ja syvennettiin osaamista kyberuhkista.

Kyberpäivässä kuultiin STT:n kokemuksiamkyberturvallisuudesta, Mediapoolin kybersuosituksista mediayrityksille, sosiaalisen median manipuloinnista sekä paikallismedian haavoittuvuuksista.

Katso webinaarin tallenne täältä.

Sodan jäljet somessa -webinaari 23.11.2022

Venäjän hyökkäyssodan ja kärjistyneen maailmantilanteen myötä somessa liikkuu kaikenlaista, virheellistäkin tietoa, keskustelukulttuuri tuntuu polarisoituneen ja vaikuttamisyritysten ja esimerkiksi tilikaappausten määrä on kasvussa. Kun sota valtaa myös sosiaalisen median, sen vaikutukset leviävät entistä laajemmalle ja siltä on lähes mahdoton välttyä.

Puhumassa webinaarissa olivat muun muassa Emil Kastehelmi, Jyväskylän yliopiston tohtori Hanna Reinikainen sekä somevaikuttaja Inari Fernández.

Katso webinaarin tallenne täältä.

Kybersuosituksia mediayrityksille

Mediapooli on laatinut mediayrityksille kattavan kybersuosituspaketin. Kybersuositukset antavat ohjeita varautumiseen sekä tilanteisiin, joissa riski on jo toteutunut.

Suomalainen media hybridivaikuttamisen kohteena -tilaisuus Helsingissä 16.6.2022 klo 10

Hybridivaikuttamisen asiantuntija Jakub Kalenský on Mediapoolin aamiaisvieraana 16.6. klo 10–12 Ravintola Lasipalatsin Palmusalissa. Kalenský on Hybridiosaamiskeskuksessa työskentelevä, journalistitaustainen hybridivaikuttamisen huippuasiantuntija.

Päätoimittaja Markku Mantilan juontamassa tilaisuudessa paneudutaan hybridivaikuttamiseen median näkökulmasta.

Työkaluja uutisointiin Venäjän tilanteesta -webinaari 29.3.2022

Hyökkäyssotaa käyvä Venäjä on hyökännyt myös journalisteja ja vapaata tiedonvälitystä vastaan. Raportointi Venäjältä alkaa käydä mahdottomaksi – millaista apua verkon työkalut tarjoavat tutkivalle journalistille? Miten suomalaiset uutisdeskit ja journalistit voivat tarjota luotettavaa tietoa Venäjän tilanteesta? Millaisiin lähteisiin voimme sotatilanteessa luottaa, millaisia on syytä epäillä? Entä millaisissa olosuhteissa viimeisetkin vapaata sanaa puolustavat, ahtaalle ajetut kollegat Venäjällä nyt työskentelevät?

Vastauksia löytyy 29.3. pidetystä webinaarista. Koulutuksen asiantuntijat olivat toimittaja Jussi Konttinen Helsingin Sanomista ja Baltian alueen johtava tutkija Nika Aleksejeva Atlantic Council Digital Forensic Research Labista. Tilaisuuden moderaattorina toimi Journalistiliiton kansainvälisten asioiden asiantuntija Salla Nazarenko. Tapahtuma järjestettiin Mediapoolin, Journalistiliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen yhteistyönä.

Katso webinaarin tallenne täältä.

WEBINAR: What is QAnon, and how worried should we be about it? – December 2, 2020

Mediapooli organized 2 December 2020 an international free webinar on QAnon, a conspiracy theory, which has its origin in the USA. The cult makes its way around the world, spreads conspiracy theories and disinformation on social media, and undermines trust in governments, public institutes, academic research, and journalists.

The topics  discussed at the webinar were among other things: What challenges does the traditional news media see in the cult from the perspective of journalistic reporting? How can social media influencers tackle the harmful effects of the phenomena? What do we know about QAnon and should we be worried about it?

Speakers:

Greg Miller is National Security Correspondent for The Washington Post, winner of Pulitzer Prize and author of The Apprentice.

Jim Stewartson is VR/AR pioneer, Emmy-winning Interactive Producer, Creative Technologist and Co-Founder of Awesome Rocketship.

Jacob Davey is Project Manager working across ‘think and do’ tank ISD’s online counter-narrative work. Mr Davey is also one of the authors of The Genesis of a Conspiracy Theory book.

Isaac Stanley-Becker is National political reporter at The Washington Post. He has anchored the Post’s coverage of online election interference and hate speech.

Noora Shingler is a Finnish social media influencer and the chief editor of NU-media.

Jukka Niva is the moderator of the conference. He’s journalist and the Head of @YleNewsLab.

Toimittajan salausopas

Toimittajan salausopas

Freja Wedenborg
Kirjan on toimittanut suomeksi Pasi Kivioja.
ISBN 978-952-94-1238-9 (PDF)
© Freja Wedenborg, Pasi Kivioja ja Mediapooli, 2018
Alkuperäisteoksen Cryptoguide for journalister – handbog i digitalt selvforsvar
on kustantanut Ajour (2015). Suomenkielinen versio on julkaistu alkuperäisen kustantajan luvalla.

Opas johdattaa lukijan digitaalisen itsepuolustuksen maailmaan. Se sisältää ohjeita luottamuksellisten tietojen ja lähteiden suojaamiseen.

Toimittajan digiturva -verkkokoulutus

Verkkokurssi digitaalisen itsepuolustuksen perusasioista.

Luotettavan somevaikuttajan käsikirja

Luotettavan somevaikuttajan käsikirja

Käsikirja tarjoaa somevaikuttajille käytännön työkalua faktojen tarkistamiseen.

Countering disinformation:
News media and legal resilience

The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats and Media Pool
ISBN 978-952-7282-28
November 2019

Report from the international workshop organized by the Hybrid CoE and the Media Pool in late April 2019. The workshop discussed media resilience as well as the ways how to counter disinformation and hybrid threats. The report contains concrete policy recommendations to the EU on the main workshop topics.

Mediapooli 5 vuotta juhlaseminaari 22.1.2020 – Media huoltovarmuuden ytimessä

Seminaari

Kyberpäivä, 11.3.2020

Seminaari